ศาลจังหวัดมีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดมีนบุรี เข้าเยี่ยมคารวะนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

ศาลจังหวัดมีนบุรี เข้าเยี่ยมคารวะนายสราวุธ  เบญจกุล  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)