ศาลจังหวัดมีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดมีนบุรี ร่วมเปิดมณฑลพิธี เทศกาลถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาองค์เจ้าแม่กวนอิม

ศาลจังหวัดมีนบุรี ร่วมเปิดมณฑลพิธี เทศกาลถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาองค์เจ้าแม่กวนอิม