ศาลจังหวัดมีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

จัดบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมีนบุรีให้แก่คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๙

จัดบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมีนบุรีให้แก่คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๙