ศาลจังหวัดมีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดมีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดมีนบุรี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดมีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ