ศาลจังหวัดมีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ต้อนรับนายนพดล คชรินทร์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น ๖๘ เข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี

ต้อนรับนายนพดล คชรินทร์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น ๖๘ เข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี