หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมีนบุรี
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
หมายเลขโทรศัพท์  
ค่าเดินหมาย/เขตอำนาจ  
รายนาม-เลขหมายโทรศัพท์ ผู้ส่งหมาย  
มาศาลทำตัวอย่างไร  
แผนที่ศาลจังหวัดมีนบุรี  
ประกันตัวทำอย่างไร  
รายนามผู้บริจาคกฐินวัดจวน ชัยนาท  
ชมรมปฏิบัติธรรมศาลจังหวัดมีนบุรี  
Download แบบพิมพ์ศาล 
กระดานถาม - ตอบ 
ผู้ดูแลระบบ 

มาศาลทำตัวอย่างไร
ประกาศศาลจังหวัดมีนบุรี
สวัสดีครับ
                   ศาลจังหวัดมีนบุรียินดีต้อนรับท่านที่มาติดต่องานราชการศาล หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใดโปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำศาล นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยังให้บริการเขียนคำร้องเบื้องต้น คำขอ คำแถลงต่างๆและคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านที่มาศาลเกี่ยวกับคดีที่มีนัดในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทนายความ โจทก์ จำเลย หรือผู้ได้รับหมายศาลให้มาเบิกความเป็นพยาน เมื่อมาถึงศาลแล้วให้ตรวจดูคดีของท่านหรือคดีที่ท่านมาเบิกความเป็นพยานว่าต้องเข้าห้องพิจารณาคดีใด ในบอร์ดบัญชีนัดความประจำวันที่ติดไว้บริเวณห้องโถง หน้าอาคารศาลชั้น ๑ และบริเวณห้องโถงชั้น ๒ หน้าศูนย์         หน้าบัลลังก์ สำหรับห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรีนั้น มีอยู่ด้วยกัน ๓ ชั้น คือ ชั้นที่ ๒ ถึง         ชั้นที่ ๔ โดยห้องพิจารณาคดีที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ อยู่ชั้น ๒ ห้องพิจารณาที่ ๑๑ ถึง ๒๐ อยู่ที่ชั้น ๓          ห้องพิจารณาที่ ๒๑ ถึงที่ ๒๕ อยู่ที่ชั้น ๔ โดยท่านสามารถขึ้นไปยังชั้นต่างๆโดยการใช้ลิฟต์หรือเดินขึ้นไปทางบันไดข้างลิฟต์ได้ทุกชั้น และหากท่านประสงค์ที่จะมาเยี่ยมผู้ต้องหาหรือจำเลย         ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศาล สามารถเยี่ยมได้ตลอดเวลา ที่ห้องควบคุมใต้อาคารศาล สามารถลงไปเยี่ยมได้ทางบันไดข้างลิฟต์หน้าห้องน้ำชั้น ๑ หากท่านตรวจดูบัญชีนัดความประจำแล้วไม่พบคดีของท่าน ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หน้าบัลลังก์บริเวณห้องโถงชั้น ๒
                   เมื่อทราบว่า คดีของท่านเข้าห้องพิจารณาคดีใดแล้ว ให้ท่านไปยังห้องพิจารณาคดีนั้น และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ทราบว่าท่านได้มาศาลแล้วในคดีอะไร ในฐานะใด เช่น เป็นโจทก์ เป็นจำเลยหรือได้รับหมายศาลให้มาเบิกความเป็นพยาน หากท่านไม่เข้าห้องพิจารณาและไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ทราบ อาจทำให้ท่านเสียสิทธิในการดำเนินคดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านเป็นจำเลยในคดีอาญา อาจถือว่าท่านไม่มาตามกำหนดนัด ศาลอาจออกหมายจับและปรับนายประกันตามสัญญาประกันได้ สำหรับผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวไปในระหว่างสอบสวนแล้ว และมาศาลมาตามกำหนดนัด ให้เข้าไปติดต่องานฝากขังที่ช่องหมายเลข ๘ ได้เลย ไม่ต้องไปตรวจดูจากบัญชีนัดความประจำวัน หากท่านประสงค์จะประกันตัวจำเลยระหว่างอุทธรณ์ ระหว่างฎีกาหรือขอประกันตัวไปเพื่อหาเงินมาชำระค่าปรับ เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้ว ให้ท่านไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่องหมายเลข ๙ ถึง ๑๑ ได้ทันที

                   ศาลจังหวัดมีนบุรี ขอย้ำว่า สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล ขอให้ติดต่อขอรับคำแนะนำและบริการจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาลนั้น ปกติศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวในทุกคดีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว พฤติการณ์แห่งคดี ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภยันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการให้ประกันตัวและคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือโจทก์ประกอบด้วย ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อบุคคลใดๆที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประกันตัวได้ เนื่องจากการจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ ศาลจะพิจารณาที่เหตุผลในทางกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น หากมีผู้ใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นให้มีประกันตัวได้ โดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย ขอได้โปรดแจ้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้อำนวยการศาลทราบโดยด่วน 

    การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยมีหลักประกัน หลักประกันที่ใช้จะต้องเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือ เช่น เงินสด โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หนังสือรับรองของธนาคารว่าจะชำระเบี้ยปรับแทน หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทประกัน หรือที่เรียกว่า กรมประกันประกันอิสรภาพ ซึ่งท่านสามารถซื้อได้จากบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ด้านล่างหน้าห้องควบคุม รายละเอียดกรมธรรม์ และหนังสือรับรองดังกล่าว ท่านสามารถดูได้จากแผ่นพับของกรมการประกันภัยและตัวอย่าง ซึ่งติดไว้ที่บอร์ดหน้าฝ่ายสำนวนคดีแดง ใต้อาคารจอดรถยนต์ ศาลจังหวัดมีนบุรีขอเรียนว่า สำหรับนายประกันอาชีพที่ขึ้นทะเบียนไว้ต่อศาล เป็นเพียงผู้ที่มาแสดงตัวว่าจะทำหน้าที่นายประกันเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ศาล หากมีการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลหรือมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นติดต่อให้มีการประกันตัวได้ โดยเรียกทรัพย์สินจากท่านเป็นการตอบแทน โปรดอย่าหลงเชื่อมอบทรัพย์สินให้ไป เพราะท่านกำลังถูกหลอกลวงและจะสูญเสียทรัพย์สินไปเปล่า หากพบพฤติการณ์ดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ศาลทราบทันที เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว นายประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดทุกนัดหรือตามหมายเรียก มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันต้องถูกปรับเต็มตามสัญญาประกัน หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ เช่น เจ็บป่วย หรือถูกจับในคดีอื่น นายประกันต้องแจ้งให้ศาลทราบล่วงหน้าก่อนวันนัด ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งปรับนายประกันตามสัญญาประกัน นายประกันจะต้องนำเงินค่าปรับมาชำระภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากไม่ชำระ ศาลจะยึดทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน และหากได้เงินไม่ครบ ศาลจะบังคับเอาทรัพย์สินอื่นของนายประกันออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระค่าปรับจนครบถ้วน แต่หากนายประกันสามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้ในภายหลัง ศาลอาจใช้ดุลยพินิจลดค่าปรับให้ตามสมควร กรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ผู้ร้องขอประกันมีสิทธิยื่นขอปล่อยชั่วคราวใหม่ หรือใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง นั้นได้ โดยยื่นต่อศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรีจะส่งอุทธรณ์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาสั่งทางโทรสารหรืออีเมลล์ และจะทราบคำสั่งศาลได้ไม่เกิน ๓ วันทำการ ระยะเวลาจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา และเมื่อคำสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกากลับมาแล้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาลจังหวัดมีนบุรี จะได้รีบโทรศัพท์แจ้งให้นายประกันมารับทราบคำสั่งศาลในทันที

                   ศาลจังหวัดมีนบุรีมีนโยบายที่จะให้คู่ความทุกๆฝ่ายตกลงประนีประนอมในข้อพิพาทกันโดยหลักสมานฉันท์ และยินดีพร้อมเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถเจรจาตกลงกันในประเด็นข้อพิพาท

                   ดังนั้น เมื่อท่านได้รับบัตรเชิญของศาลจังหวัดมีนบุรีให้มาไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน หรือท่านมีความประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ยกัน ในคดีที่มีข้อพิพาทกันในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นคดีความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ หรือเป็นกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นโจทก์ และประสงค์ที่จะให้ศาลจังหวัดมีนบุรีทำการไกล่เกลี่ยกันเพื่อให้คดีความเสร็จสิ้นโดยเร็ว ขอให้แจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ของศาลชั้น ๘ โดยศาลจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นผู้พิพากษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางช่วยกลางช่วยไกล่เกลี่ย ให้คำแนะนำและเสนอแนะ เพื่อหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความ โดยคู่ความไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้แม้คดีความของท่านจะอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือชั้นศาลฎีกา หากคดีความของท่านเป็นคดีความที่พิพาทกันในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นคดีความอาญาที่

เป็นความผิดต่อส่วนตัว หรือเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ ก็สามารถร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา ได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยที่ชั้น ๘ ตลอดเวลา

                    การนำคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วและไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทั้งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีของคู่ความทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

                  การถ่ายภาพในบริเวณศาล ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน ห้ามถ่ายภาพและบันทึกเทปในระหว่างที่ผู้พิพากษาพิจารณาคดีโดยเด็ดขาด แต่ท่านสามารถเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีของศาลได้ทุกคดี เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้พิจารณาคดีลับ

                    การเข้าฟังการพิจารณาคดีในห้องพิจารณา

                    ท่านที่มีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ขอให้ท่านปิดเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิดก่อนเข้าห้องพิจารณา และเมื่ออยู่ในห้องพิจารณาแล้ว

                   กรุณาอย่าพูดคุยส่งเสียงดัง ไม่นั่งไขว่ห้าง หรือกระทำกิริยาไม่เรียบร้อยประการอื่น และให้แสดงความเคารพต่อศาลก่อนเข้าและออกจากห้องพิจารณาด้วย

                    ห้ามประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล และห้ามมิให้พกอาวุธใดๆเข้ามาในบริเวณศาล หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

                    ศาลจังหวัดมีนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทางคดี ผลการส่งหมายและคำสั่งศาลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศาลจัดไว้บริเวณที่ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ ได้ตลอดเวลา

                     ในการติดต่องานราชการศาลจังหวัดมีนบุรี

                    หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือสงสัยว่าจะถูกบุคคลใดหลอกลวง ขอให้แจ้ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล หรืออำนวยการศาลทราบด้วย

                   และศาลจังหวัดมีนบุรีขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัต ตามคำแนะนำข้างต้น หากท่านมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะใด สามารถแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือกล่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งทางศาลได้จัดไว้บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ และชั้น ๒ ได้ตลอดเวลา

                    มาศาลมีปัญหารีบปรึกษาประชาสัมพันธ์

                    ท่านผู้มาติดราชการศาลจังหวัดมีนบุรีทุกท่านโปรดทราบ  เมื่อท่านอยู่ใน             บริเวณศาล โปรดปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

                    ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณศาล

                    ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย หรือสุรายาเมาทุกชนิดเข้ามาในบริเวณศาล

                    ห้ามประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณ

                    เมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดี

                    ห้ามสูบบุหรี่ ขบเคี้ยวสิ่งของ นั่งยกเท้า สวมหมวก ถลกแขนเสื้อ สวมแว่นตาดำ สวมรองเท้าแตะ อ่านหนังสือพิมพ์ ถ่ายภาพ ส่งเสียงดัง หรือแสดงกิริยาอื่นไหน อันเป็นการ            ไม่สุภาพ

                    ท่านที่เป็นคู่ความและท่านที่มาเป็นพยานศาลโปรดทราบ

                    เมื่อมาถึงศาลแล้ว โปรดตรวจสอบบัญชีนัดพิจารณาของศาล ซึ่งปิดประกาศไว้บริเวณโถงกลาง ด้านหน้าชั้น ๑ และบริเวณชั้น ๒ งานศูนย์งานหน้าบัลลังก์ เพื่อจะได้ทราบว่า       คดีของท่านหรือคดีที่มาเบิกความเป็นพยานนั้น อยู่ที่ห้องพิจารณาใด เมื่อทราบห้องพิจารณาแล้ว ขอให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์หน้าบัลลังก์ หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องพิจารณา ซึ่งประจำอยู่ที่ห้องพิจารณาแต่ละห้องทราบด้วย ว่าท่านมาศาลแล้ว และมาทำอะไรในคดีเรื่องใด เพื่อเจ้าหน้าที่        จะได้แจ้งให้ศาลทราบต่อไป

                    หากตรวจดูบัญชีนัดพิจารณาแล้ว ไม่พบว่าคดีของท่านอยู่ที่ห้องพิจารณาใด ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาลหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์หน้าบัลลังก์ชั้น ๒

                    หากท่านมีปัญหาข้อสงสัย หรือมีเหตุขัดข้องประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน บริเวณโถงกลางชั้น ๑

                    ท่านที่มาติดต่อราชการศาลจังหวัดมีนบุรีทุกท่านโปรดท่าน

                    ด้วยขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยความเดือดร้อนของท่านเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยการเข้าตีสนิท และแอบอ้างว่าสามารถติดต่อวิ่งเต้นช่วยเหลือในการประกันตัวบ้าง ช่วยเหลือให้ชนะคดีบ้าง หรือช่วยเหลือให้ศาลลงโทษสถานเบา หรือให้รอการลงโทษบ้าง โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์อื่นใดเป็นสิ่งแทน

                    โปรดอย่าหลงเชื่อ เพราะนั่นคือการหลอกลวง หากท่านพบพฤติการณ์ดังกล่าวหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ขอให้ท่านรีบแจ้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล            หรือผู้อำนวยการศาลทราบทันที เพื่อดำเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวต่อไป

                    ท่านที่มีความประสงค์ที่จะประกันตัวหรือจำเลยโปรดทราบ

                    ศาลจังหวัดมีนบุรี มีนโนบายที่จะให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยพิจารณาจากความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐานที่นำมาสืบมีเพียงใด พฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการให้ประกันตัวมีเพียงใด หรือไม่ และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือโจทก์คัดค้านการประกันตัวหรือไม่ ประกอบกับ หากมีบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถติดต่อวิ่งเต้นช่วยเหลือให้ได้รับการประกันตัวก็ดี หรือให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อประกันตัวก็ดี หรือเรียกทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านได้ก็ดี โปรดอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด เพราะนั่นคือการหลอกลวง ท่านจะสูญเงินเปล่า ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวง โปรดติดต่อขอประกันตัวกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ส่วนประชาชนประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน ช่องหมายเลข ๙ ถึง ๑๑ บริเวณชั้น ๑ ของอาคารศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งทางศาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการประกันตัว โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

                    ศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นสมบัติส่วนรวมของทุกคน โปรดช่วยกันรักษาความสะดวก โดยทิ้งขยะหรือก้นบุหรี่ ลงในที่ที่ศาลได้จัดเตรียมไว้ให้

                    ส่วนทั้งห้องน้ำของศาล ทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง มีบริการไว้ทุกชั้น หากไม่ได้รับความสะดวก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำชั้น             ได้ตลอดเวลา

                    หลักฐานที่ใช้ประกอบคำร้องขอประกันตัว
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องขอประกัน และผู้ต้องหาหรือจำเลย           พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. หนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมใบสำคัญการสมรสและบัตรประจำตัว             คู่สมรสพร้อมสำเนา ๑ ชุด
๔. ใบสำคัญการหย่า ถ้ามีการหย่า
๕. ถ้าคู่สมรสถึงแก่กรรม ต้องนำใบมรณะบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าคู่สมรสตายมาแสดงด้วย
๖. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประกันแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่นายอำเภอหรือสำนักงานเขตออกให้มาแสดงประกอบด้วย

หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาประกันตัวได้มีดังนี้
๑.     เงินสด หรือหลักทรัพย์อื่นตามจำนวนที่ศาลตีราคาประกัน สอบถามราคา

                        ประกันทั่วไปได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน

๒.     สมุดเงินฝากประจำ หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร

๓.     โฉนดที่ดินพร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน

๔.     สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล และหนังสือรับรองยอดเงินฝากประจำ

๕.  หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ กรณีที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัว         โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ ต้องชำระค่าเบี้ยประกันร้อยละ ๑๒           ของจำนวนอัตราราคาประกันที่ศาลสั่งอนุญาตให้แก่บริษัทประกันภัย          หากศาลไม่อนุญาตให้ชำระแก่บริษัทประกันภัยเพียงไม่เกิน ๕๐๐ บาท และข้อดีของการประกันภัยอิสรภาพก็คือ เมื่อคดีสิ้นสุดแล้วให้ขอรับหนังสือดังกล่าวคืนจากศาลเพื่อไปขอรับเงินเบี้ยประกันคืนจากบริษัทประกันภัยได้อีกร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินที่ชำระค่าเบี้ยประกันไว้

ผู้ต้องหาหรือจำเลย อาจใช้บุคคลเป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้.
๑.  ผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้พร้อมหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด

๒.  ต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น               เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนายจ้างหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวพันโดยการสมรส

๓.  ผู้ที่ประสงค์ขอประกันตัวผู้ใด ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของศาล ช่องหมายเลข ๙ ถึงช่องหมายเลข ๑๑

๔.     การประกันด้วยบุคคล ให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๔ เท่าของอัตราเงินเดือน

๕.     ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานมาประกันดังกล่าว จะต้องไม่ติดภาระประกันใน คดีอื่น

หน้าที่ของนายประกัน

เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว  นายประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหา

หรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดทุกนัด หรือตามหมายเรียก หรืออาจอำนาจให้แก่บุคคลอื่น ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแทนก็ได้

                  ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ เช่น เจ็บป่วยหรือถูกจับในคดีอื่น ต้องแจ้งให้ศาลทราบก่อนวันนัด มิฉะนั้นจะถูกปรับเต็มตามสัญญาประกัน

 

                    ในกรณีศาลมีคำสั่งปรับนายประกันตามสัญญาประกัน

                    นายประกันจะต้องนำเงินค่าปรับมาชำระภายในกำหนดที่ศาลกำหนด หากไม่ชำระ ศาลอาจยึดทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน นำมาออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ ถ้าได้เงินไม่พอชำระค่าปรับ ศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นๆของนายประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าประกันจนครบถ้วน

                    แต่หากนายประกันสามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้ ศาลอาจใช้ดุลยพินิจลดค่าปรับให้ได้ตามสมควร

                    หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ หรืออุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรีจะส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาสั่งโดยทางโทรสารหรืออีเมลล์ และจะทราบคำสั่งศาลได้         ไม่เกิน ๓ วันทำการ

                    กรณีช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา หากคำสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ส่งลงมาแล้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาลจังหวัดมีนบุรีจะได้รีบโทรศัพท์แจ้งไปยังนายประกันให้มารับฟังคำสั่งโดยเร็ว

                    กรณีจำเลยใช้เงินสดประกันตนเอง เมื่อศาลพิพากษาลงโทษปรับจำเลยสามารถใช้เงินสดที่ประกันไว้ดังกล่าวชำระค่าปรับได้

                    กรณีที่มีผู้อื่นใช้เงินสดประกันตัวจำเลย เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับจำเลย และจำเลยไม่มีเงินค่าปรับ นายประกันสามารถยินยอมให้ใช้เงินสดที่วางประกันไว้ต่อศาลเป็นค่าปรับตามคำพิพากษาก็ได้

**หลงเชื่อบุคคลภายนอก  จะถูกหลอกและเสียเงิน มาศาลมีปัญหา ปรึกษาประชาสัมพันธ์**


การปฏิบัติตนในศาลยุติธรรม
                โดยปกติการพิจารณาคดีของศาลจะทำโดยเปิดเผยประชาชนทั่วไปมีสิทธิเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้เสมอ แม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นเลย ทางศาลได้จัดที่นั่งสำหรับประชาชนเข้าฟังการพิจารณาคดีไว้ทุกห้อง ในบางครั้งท่านอาจมีความจำเป็น   หรือมีความประสงค์จะไปศาล เช่นไปศาลในฐานะโจทก์ จำเลย พยาน หรือไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปฟังการพิจารณาคดีที่สนใจหรือ   มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีด้วย หรือไปเยี่ยมผู้ต้องขังแต่ไม่ว่าจะไปศาลด้วยเหตุใด   พึงมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติตนในศาล
            - ขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดี 
(นั่งบัลลังก์) บุคคลผู้อยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องแต่งกายสุภาพ ควรเอาเสื้อเข้าในกางเกง ไม่พับแขนเสื้อ ไม่ปลดกระดุมคอเสื้อ ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหากสวมรองเท้าแตะให้ถอดไว้นอกห้องพิจารณาคดี
            - เมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องสำรวม เมื่อศาลขึ้น - ลงบัลลังก์ ต้องลุกขึ้นยืนทำความเคารพ
            - ขณะนั่งฟังการพิจารณาคดีต้องสำรวม สุภาพ ไม่พูดคุยกัน    ไม่นั่งหลับ ไม่นั่งไขว่ห้าง ไม่สูบบุหรี่ ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่สวมแว่นตาดำ
            - เมื่อศาลอ่านรายงานกระบวนการพิจารณาคดีใดผู้เกี่ยวข้องคดีนั้นต้องลุกขึ้นยืนฟัง หากบุคคลใดมีข้อความจะแถลงต่อศาลต้องลุกขึ้นยืนพูด ห้ามนั่งพูด

ข้อห้าม
            - ห้ามนำอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าไปในเขตศาลมิฉะนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและอาจถูกดำเนินคดีอาญาด้วย
            - ห้ามส่งเสียงดัง ทะเลาะวิวาทกันในศาล ไม่เปิดประตูเข้าออกห้องพิจารณาคดีขณะที่ศาลนั่งบัลลังก์ให้เป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น
            - ห้ามบันทึกภาพ เสียง หรือบันทึกวีดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต
            - ห้ามสูบบุหรี่
            - ห้ามพูดคุยกันหรือนั่งหลับในห้องพิจารณาคดี
            - ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 
                       
มีเหตุขัดข้องต้องทำอย่างไร
            - ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องใด ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติงานประจำชั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเรื่องนั้น
            - หากไม่ได้รับความสะดวกกรุณาแจ้งหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการประจำศาล และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี   โทร. 02-171-4111
 
ข้อควรรู้
            - การจ่ายเงินในศาลทุกครั้ง ผู้จ่ายจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินและหากพบเห็นการทุจริตให้แจ้งหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการประจำศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี
            - อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเรื่องราวคดีความได้เพราะการดำเนินการใดๆ ในศาลย่อมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
            - ศาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแบบฟอร์มเอกสาร การเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงต่างๆ การประกันตัว การถอนประกัน พร้อมทั้งในคำปรึกษาแนะนำขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานศาล ดังนั้น หากท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

                                       การปฏิบัติตนเมื่อได้รับหมายศาล
                                  หมายเรียกให้มาเป็นพยาน
            การมาเบิกความเป็นพยานต่อศาล ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีเพราะคำให้การของพยานจะทำให้ศาลรับทราบข้อเท็จจริงในคดี พยานที่ไปศาลเพื่อเบิกความคดีมี ๒ ประเภท คือ พยานนำและพยานหมาย
            พยานนำ คือ พยานที่คู่ความติดตามให้ไปเบิกความและพยานยินดีไปศาลด้วยความสมัครใจ เช่น ญาติ พี่น้อง หรือคนรู้จัก
            พยานหมาย คือ พยานที่คู่ความไม่สามารถนำไปเบิกความได้จึงขอให้ศาลออกหมายเรียกให้ไปเบิกความ

                           ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ
            - เมื่อได้รับหมายเรียกควรตรวจหมายเสียก่อนเพื่อให้ได้ความแน่ชัดว่าเป็นหมายของศาลใด ศาลนั้นตั้งอยู่ที่ใดต้องไปเบิกความในวันเวลาใด
            -ไปศาลตามวันและเวลานัด พยานต้องไปศาลตามวันและเวลานัดหากมีความจำเป็นไม่อาจไปศาลตามกำหนด ต้องแจ้งให้ศาลทราบก่อนวันนัด การขัดขืนไม่ไปศาลอาจถูกศาลออกหมายจับเพื่อเอาตัวกักขังไว้จนกว่าจะเบิกความและยังถือว่ามีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 170 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            - หาห้องพิจารณาและรอการเบิกความ พยานควรนำหมายเรียกติดตัวไปศาลเพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามและเมื่อมาถึงศาลแล้วให้หาห้องพิจารณาโดยอาจสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือตรวจดูจากประกาศของศาลว่าคดีที่ตนต้องเบิกความนั้นอยู่ห้องพิจารณาคดีที่เท่าใด แล้วไปรอที่หน้าห้องพิจารณาคดีนั้นเพื่อให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหรือเจ้าหน้าที่บัลลังก์ของศาลได้ทราบว่าพยานเดินทางมาถึงศาลแล้ว นอกจากนี้ควรนำหลักฐานประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชนติดตัวไปด้วย เพื่อใช้ยืนยันตน

                                         ค่าตอบแทนการมาเป็นพยาน
            คดีแพ่ง  พยานที่มาศาลตามหมายเรียกมีสิทธิที่จะได้รับค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักในการมาเบิกความที่ศาล
            คดีอาญา ซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ โจทก์ต้องเสียค่าพาหนะพยานโจทก์เท่าที่เสียไปจริงตามสมควร

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 25932