ศาลจังหวัดมีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 135
พ.1696/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1217/59
นัดสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1427/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.15185/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20784/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22705/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22707/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23247/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23452/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3992/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3993/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3994/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3995/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3996/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3997/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3998/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3999/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4000/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4001/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4026/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4027/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4028/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4029/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4030/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4031/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4032/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4033/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4034/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4035/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4209/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1668/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1833/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.556/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1703/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1789/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2263/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4002/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4003/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4004/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4005/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4006/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4007/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4008/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4009/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4010/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4011/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4036/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4037/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4038/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4039/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4040/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4041/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4042/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4043/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4044/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4045/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4046/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4047/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4048/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4049/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4105/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4106/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4107/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4108/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4109/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4110/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4111/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4112/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4327/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4328/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4329/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4330/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4331/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4332/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4773/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1072/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1163/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1420/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1477/59
พิจารณษ
ห้องพิจารณาที่ -
ม.8933/49
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.110/56
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1202/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3526/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5780/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5892/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6676/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7029/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7414/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7420/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7671/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7905/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.11608/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1162/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.12476/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1256/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.13080/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1321/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.155/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.16510/59
นัดพร้อม/ทำยอม/ส่งเอกสาร
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.16855/59
สืบพยานโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20962/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22798/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2568/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2569/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2570/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2571/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2572/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2573/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2574/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2575/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2576/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2577/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.41/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4874/53
ไต่สวน ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6021/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.64/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.75/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.77/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1312/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1346/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1469/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.479/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.480/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.481/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.482/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.483/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.484/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.485/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.486/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.487/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.488/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.489/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.490/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.715/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.839/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ