ศาลจังหวัดมีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด












ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 128
ม.281/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 302
อ.5526/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301
ม.1101/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 206
อ.10002/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.148/60
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.16930/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 206
ผบ.16931/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 206
ผบ.17935/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.18119/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 308
ผบ.18490/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.18672/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 204
ผบ.21022/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21027/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21166/59
นัดทำยอม/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.21586/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21592/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ 208
ผบ.22441/59
สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4362/59
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.486/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.487/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.488/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.489/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.490/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.491/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.706/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.707/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.708/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.709/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.710/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.711/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.712/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.713/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
พ.76/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 208
พ.79/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 208
ม.640/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 206
ม.1077/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ม.1150/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ม.1302/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ม.1322/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ย.41/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 210
ม.681/59
ทำยอม /สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 202
ม.811/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน/ทำยอม /ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 202
ม.860/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 210
อ.10010/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.140/60
นัดแจ้งสิทธิจำเลย
ห้องพิจารณาที่ ชั้น4
อ.2287/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 209
อ.274/60
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
อ.3110/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 206
อ.357/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.3590/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.4507/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.4664/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.4849/59
สืบพยานจำเลย (ยกเลิก)
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.5021/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 209
อ.5071/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.5180/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 307
อ.5333/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.5486/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303
อ.5941/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.5942/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.6108/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 307
อ.613/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ชั้น4
อ.6619/59
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.6851/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.8215/58
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
อ.9115/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.9700/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ชั้น4
อ.9832/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 309
อข.157/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 209
อข.4197/57
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อข.4789/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 201
อข.5089/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 201
ผบ.10393/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 206
ผบ.11389/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.15468/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.15469/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.15470/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.15471/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.15472/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.16396/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.16637/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.16638/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.17344/59
สืบโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.17936/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.18071/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.18365/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.18422/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.18423/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.18673/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.19218/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.19665/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.19675/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.20474/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.20481/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.20483/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.20653/59
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.20979/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21002/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 202
ผบ.21158/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21418/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21420/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
ผบ.21770/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 206
ผบ.22763/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 204
ผบ.23473/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 206
ผบ.480/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.481/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.482/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.483/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.484/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.485/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.698/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.699/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.700/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.701/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.703/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.704/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.705/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 402
ผบ.7760/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.916/59
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 402
พ.1548/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 206
พ.1567/45
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 206
พ.165/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 210
พ.1671/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ ชั้น8
พ.406/59
ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 302
พ.555/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 206
พ.707/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 204
พ.77/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 208
พ.80/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 208

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ