ศาลจังหวัดมีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-171-4111 โทรสาร 02-171-4090 Email : mnbc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 149
ผบ.22441/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.475/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.746/58
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1389/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ม.638/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.11075/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.15981/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.16711/58
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.18196/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.19506/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20464/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2192/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2193/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2194/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2195/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2196/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2197/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2198/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2199/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2200/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2201/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2202/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2203/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22179/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22180/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22181/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22182/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.22185/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23680/59
นัดพร้อม/ทำยอม/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2789/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2790/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2791/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.925/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.926/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.927/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1047/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1507/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1600/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1880/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.215/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.263/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.268/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.274/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1077/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ม.134/54
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ย.64/59
สืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ -
ม.972/59
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ม.973/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1499/60
นัดแจ้งสิทธิจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1585/60
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ชั้น4
อ.1586/60
นัดแจ้งสิทธิจำเลย
ห้องพิจารณาที่ ชั้น4
อ.1611/60
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ชั้น4
อ.1841/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2013/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3053/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 303
อ.3870/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3957/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3980/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.40/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4381/59
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.4506/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4684/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4816/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.4900/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5417/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6018/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6035/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 209
อ.6081/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.643/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6498/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.71/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.7405/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7477/53
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7638/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.7988/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.8000/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.9724/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อข.4129/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.12058/57
ฟังผลการชำระหนี้ / สืบพยาน ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.13367/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.13368/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.14081/59
นัดสืบโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.14102/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.15236/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.17947/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.17987/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1803/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1804/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1805/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1806/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1807/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1808/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.18868/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.18871/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.18872/59
.ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20084/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 210
ผบ.2039/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20790/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20791/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.20999/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.21001/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.215/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.21584/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23276/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23278/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23279/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23280/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23281/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23551/59
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23554/59
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23556/59
ไกล่เกลี่ย ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23561/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23563/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.23565/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.499/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.500/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.501/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.502/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.503/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.505/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.506/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.507/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.508/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.509/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.691/60
พิจารณา/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.696/60
พิจารณา/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.697/60
.นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.741/60
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.742/60
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.747/60
พิจารณษ/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.748/60
พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1348/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1586/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 306
พ.1671/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1935/59
ไกล่เกลี่ย(ต่อ)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.233/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.248/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.250/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.252/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.264/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.266/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.277/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.282/60
.ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.401/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 302
พ.706/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 204
พ.817/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 210
พ.840/59
ฟังคำวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.989/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308
พ.994/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 202

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ